dijous, 25 de novembre de 2004

Recerca d'arxiu - Archive research

Aquests dies estic fent un repàs al material d'arxiu de la banda, des del 1993 fins ara, a la recerca d'idees (enregistrades a vegades amb guitarra sola per no oblidar-les), i a vegades tocades per tota la banda al local d'assaig. també hi ha algunes improvisacions. Com és normal, hi ha estones pesades però hi ha estones de molt bona música. Estic rumiant de fer una recopilació dels Perfect Pair més progressius, amb els millors fragments. Per cert, torna a ser accessible la web principal del grup.

I am currently listening to old stuff, dating from 1993, searching for ideas (many of them recorded with guitar alone, in order to preserve them), and sometimes played by the full band in rehearsal room. There are also some impros. As it's understandable, there are boring passages, but there are stunning moments too. I'm thinking of putting together the best fragments in what should be called Progressive Perfect Pair. By the way, Perfect Pair's home site is accessible again.

dimecres, 24 de novembre de 2004

Problemes amb la web principal

Aquests dies constato que no es pot accedir a la web de Perfect Pair, probablement degut a problemes amb el servidor. Quan torni a estar activa ho farem saber.

These days I've noticed that Perfect Pair's main site is not accessible, probably due to server problems. We'll let you know when it's working again.

divendres, 19 de novembre de 2004

Total Impunity Demos

Aquest és el CD que avui mateix presentaré al meu cosí a Barcelona. Recull les cançons que he composat i enregistrat per a Perfect Pair des de l'abril fins ara, i que esperen algun dia ser arranjades i enregistrades convenientment. Són, per tant, les demos amb el material que hauria de ser la matèria primera de treball per a la propera gravació de Perfect Pair, si mai s'esdevé. Conté aquestes nou caçons i algunes petites idees enregisttrades amb guitarra o baix.

This is the name of the CD that I'll present today to my cousin in Barcelona. It features the songs I've composed for Perfect Pair from april until now. These are the demos, the primary stuff that someday should be properly arranged and recorded by Perfect Pair. It features these nine songs plus some short ideas recorded with guitar or bass.

1.- Get It
2.- Verifies
3.- Instichia
4.- Power
5.- Atelaw
6.- BDP
7.- Quint Figurant
8.- Mars
9.- Gap imrpo

dimecres, 3 de novembre de 2004

Porta a l'aigua - Door on water


Una porta a un canal de ses Salines d'Eivissa (Parc Natural).
A door thrown in a canal, in ses Salines (natural protected area in Eivissa).

dilluns, 1 de novembre de 2004

BDP

Aquesta és la nova cançó que he enregistrat per a Perfect Pair. És un tema de hard rock pesant amb slide. En vaig fer una presa amb la Cort, molt bona i espontània però el so de la Cort és massa estrident per fer rítmiques. La presa final és, com sempre, amb la Fender.
Audició actual: Eric Burdon 'My Secret Life'

This is Perfect Pair's newest song and I recorded it two days ago. It's slow and heavy hard rock piece played with slide. I recorded a first take with the Cort guitar but the sound was too sharp and agressive. I ended up recording it, as usual, with the Fender Strat.
Current listening: Eric Burdon 'My Secret Life'